اتصال فولاد اکسین به فولاد خوزستان

سرانجام روز گذشته با انتخاب قائم مقام فولاد خوزستان بعنوان مدیرعامل شرکت فولاد اکسین جدی ترین گام برای تشکیل هلدینگ فولاد خوزستان برداشته شد.

اتصال فولاد اکسین به فولاد خوزستان

فولاد اکسین از جمله حلقه های مفقوده هلدینگ فولاد خوزستان است که در حدود 12 سال پیش و در تصمیم گیری وزارت صنایع وقت از این شرکت جدا و مستقل گردید در حالیکه تعهدات ارزی آن بصورت لاینحل و بلاتکلیف باقی مانده بود. این پروژه که از جمله بخشی از زنجیره تولید نهایی شرکت فولاد خوزستان بوده پس از استقلال نیز هیچگاه نتوانست از موقعیت خویش بهره لازم را ببرد و همیشه از بابت تامین مواد اولیه در مضیقه بود.

در حالیکه شرکت فولاد خوزستان بعنوان مهمترین تامین کننده مواد اولیه کارخانه فولاد اکسین در فاصله یکصد متری آن قرار دارد اما با وجود بدهی انبوه امکان مراوده ای سازنده میان این دو شرکت مستقل کمتر شکل می گرفت. سرانجام از دوسال پیش مدیریت شرکت فولاد خوزستان در راستای تکمیل زنجیره تولید و دسترسی به نقدینگی موجود در بازار نهایی ورق عزم خویش را برای اتصال این فرزند به مادر جزم نمود.

علیرغم اینکه هنوز مراحل اتصال قانونی این زنجیره محقق نشده اما سکانداری مدیریت شرکت فولاد اکسین در دستان "امین ابراهیمی" آلارم روشنی برای امیدواری در تولید انبوه فولاد اکسین خواهد بود. اتفاقی که بنظر می رسد برای صنعت فولاد در استان خوزستان نیز می تواند روزهای نویدبخشی را محقق سازد و بخش مهم این صنعت را از شرایط بلاتکلیفی رهایی بخشد.

منبع:معدن نیوز

×