آینده مبهم قیمت سال آینده بنزین و کارت سوخت

عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره وضعیت تعیین تکلیف قیمت بنزین در سال ۹۸ و احیای کارت سوخت توضیح داد .

آینده مبهم قیمت سال آینده بنزین و کارت سوخت

علی بختیار با اشاره به مباحث و ابهامات مطرح شده پیرامون وضعیت قیمت بنزین در سال آینده گفت: با توجه به حساسیت موضوع قیمت بنزین، مقرر شد کمیته ویژه‌ای در کمیسیون انرژی مجلس برای بررسی این موضوع تشکیل شود. وی با تأکید بر اینکه هر گونه افزایش و یا تغییر در قیمت انواع سوخت نیازمند اخذ مصوبه مجلس است افزود: تاکنون هیچ تصمیمی در دولت و مجلس برای افزایش قیمت سوخت اتخاذ نشده و مردم نباید از این بابت نگرانی داشته باشند.

این نماینده مجلس احیای کارت سوخت و برنامه دولت برای آن را رد نکرد و توضیح داد: احیای کارت هوشمند سوخت همچنان در دستورکار دولت قرار دارد. این امر موجب جلوگیری از هدر رفت سوخت و همین‌ طور کاهش قاچاق بنزین و انواع دیگر سوخت‌ها می‌شود. بختیار افزود: در کمیته ویژه‌ای که در کمیسیون انرژی برای بررسی قیمت بنزین تشکیل شده جلساتی با کارشناسان مرکز پژوهش‌ها ، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی داشتیم که پیشنهادات مختلف برای تعیین تکلیف قیمت بنزین مورد بررسی قرار گرفت اما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم.

منبع:بورس پرس

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید