آخرین قیمت ها در بازارهای جهانی قراضه

آخرین قیمت ها در بازارهای جهانی قراضه

جدیدترین قیمت قراضه سنگین کلاس 1 و 2 خلوص 20-80 وارداتی به ترکیه در هفته نخست سال 2019 حدود 280 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد در حالی که سال 2018 را در 285 تا 290 دلار به پایان برده بود. فعالان بازار معتقدند معامله در 275 تا 280 دلار هر تن سی اف آر امکان پذیر است. این طور که به نظر می رسد فعلا روند بازار قراضه مدتی نزولی خواهد بود.

قراضه  سی آی اس نیز در ترکیه تا 6 دلار افت داشته 273 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد.

قرضه وارداتی سنگین در شرق آسیا در حدود 314 دلار هر تن سی اف آر و در ثبات بود. در هند قراضه خرد شده وارداتی در 328 دلار هر تن سی اف آر ثبات داشت.

در امریکا قراضه خرد شده 361 دلار هر لانگ تن و در ثبات بود. قراضه سنگین کلاس 2 صادراتی ژاپن نیز سال نو میلادی را در 272 دلار هر تن فوب آغاز کرد.

منبع:ايفنا