کوره آنیل پیوسته (CAL)

<p>آنیل پیوسته امروزه براي تولید ورقه‌ای الکتریکی جهت‌دار و بدون جهت ونیز فولادهاي ضدزنگ بکار گرفته می‌شود. یکی از بزرگ‌ترین پیشرفت‌های فرایند آنیل کوره‌ای استفاده از 100 درصد هیدروژن به‌عنوان گاز خنثای محفظه داخلی به‌جای گاز قبلی (HNX) مخلوط نیتروژن و هیدروژن است.</p>

کوره آنیل پیوسته (CAL)

آنیل پیوسته

آنیل پیوسته که پس از آنیل کوره‌ای در صنعت فولاد موردتوجه قرارگرفته است در ابتدا براي محصولات ورق سیاه و ورق گالوانیزه استفاده می‌گردید.این خط که براي اولین بار در دهه 70 میلادي توسط کارخانه (INLAND) آمریکا جهت فراوري فولادهاي با استحکام بالای HSLAطراحی گردیده است. امروزه براي تولید ورقه‌ای الکتریکی جهت‌دار و بدون جهت ونیز فولادهاي ضدزنگ بکار گرفته می‌شود شکل زیر یک واحد اصلی خط آنیل پیوسته را نشان می‌دهد.

آنیل پیوسته

اجزاء اصلی واحد آنیل پیوسته

 1. واحد تمیزکاری ورق
 2. برج مارپیچ ورودي
 3. کوره آنیل
 4. غوطه‌وری در آب (quenching Water)
 5. ورق اسید شویی (strip pickling)
 6. کوره پیرسازی (furnace ageing)
 7. برج مارپیچ خروجی

عبور ورق از قسمت‌های فوق توسط کامپیوتر کنترل می‌شود.خود کوره آنیل و کوره پیرسازي به قسمت‌های فرعی تقسیم‌بندی می‌شوند که در شکل زیر نشان داده‌شده است.

کوره آنیل

کوره آنیل شامل قسمت‌های: پیش گرم،گرم، ماندگاري و خنک‌سازی با جِت گاز است. کوره پیرسازي هم از قسمت‌های باز کرم، فرا پد سازي و سرد کردن سریع تشکیل‌شده است.

در شکل زیر نمونه سیکل حرارتی دو نوع محصول مارتزیتی و غیر مارتزیتی در این کوره‌ها نشان داده‌شده است.

آنیلینگ

مزایاي اصلی یک خط آنیل پیوسته

 1. سرعت بالاتر آنیل
 2. امکان اتصال فرایند آنیل پیوسته به فرایندهاي بعدي نظیر نوردتمپر، بازرسی خط و....
 3. کنترل دقیق‌تر دما همراه با تلورانس کمتر
 4. استحکام بالاتر فولاد به همراه یکنواختی بهتر خواص مکانیکی در طول یک کلاف
 5. احتیاج به نیروي کار کمتر

اما در مقابل معایبی نیز براي فرایند پیوسته آنیل مرتبط است که اصلی‌ترین آن‌ها سرمایه‌گذاری بسیار بالای اولیه و محدودیت فراوري محصول است.سرمایه‌گذاری موردنیاز اولیه براي تأسیس یک خط آنیل پیوسته100تا130میلیون دلار است که افزایش تقریبی30 دلار بر تن قیمت محصول را در پی دارد. از طرف دیگر هرگونه کیفیت فولاد را نمی‌تواند آنیل پیوسته فراوري کرد و عمدتاً محصولات فراوری‌شده نیاز به شکل‌پذیری بسیار بالا ندارند.

البته در ارزیابی و مقایسه اقتصادي دو روش آنیل باید تغییرات وابسته به هرکدام از این فرایندها را در بالادست و پایین‌دست جریان تولید مدنظر قرارداد. در شکل زیر مراحل تولید براي هر دو روش آنیل به‌صورت تمامی ارائه گردیده است.

خط تولید کوره آنیل

تقریباً می‌توان گفت براي کارخانه‌ها با محصولات معمولی آنیل بهترین انتخاب آنیل کوره‌ای است.در ایران نیز مجتمع فولاد مبارکه تنها تولیدکننده کلاف‌های نورد سرد فولادي از روش آنیل کوره‌ای جهت فراوري محصولات خود استفاده می‌کند.

پیشرفت‌های جدید در آنیل کوره اي-استفاده از100درصد هیدروژن

یکی از بزرگ‌ترین پیشرفت‌های ایجادشده در فرایند آنیل کوره‌ای استفاده از 100 درصد هیدروژن به‌عنوان گاز خنثاي محفظه داخلی به‌جای گاز قبلی HNX)مخلوط نیتروژن و هیدروژن) است که در اوایل سال 1370توسط شرکتEBNER براي فلزات مبنا مس ارائه شد و پس از آن از طرف صنعت فولاد نیز مورد استقبال قرار گرفت امروزه تقریباً تمامی سازندگان پایه‌های آنیل از این روش در دستگاه‌های خود استفاده می‌کنند.فروشندگان این تجهیزات مزایاي زیر را توسط به‌کارگیری این روش آنیل قابل‌دستیابی می‌دانند.

عمل حرارتی

منبع: گروه تامین محتوای فولاد 24

×