شرکت حمل ونقل نگاربارسپاهان

محسن زراعتی شمس ابادی

57%

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 32491

انجام خدمات حمل و نقل حمل ونقل آهن و آلات از ذوب آهن اصفهان با کد باربری114 از مجتمع فولاد سبا با کد 1221 و انبارهای اصفهان به سایر نقاط کشور 03133866865 زراعتی

06 مرداد، 1399

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید