صورت بار ورق گرم (سیاه)

🔹ورق اکسین انبار تهران 200میل 154در 354الیاژst52 205میل 142در 421الیاژ st52 220 میل 135 در 421الیاژ st52 175میل 138در317الیاژ st37 240 میل 125در 386الیاژ st37 🔹ورق نوردی تهران 10 میل نوردی عرض 60 🔹ورق قطعات تهران ورق 10 میل ورق 12 میل ورق 15 میل تلفن : 55508638 -55446175

10 شهریور، 1400

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید