صورت بار قوطی و پروفیل

دوشنبه ۸ شهریور ماه 1400 🔶 قوطی و پروفیل 🔶 قوطی وپروفیل ضخامت ۲ فولاد ⬅️۲۹۰۰۰ تومان قوطی و پروفیل ضخامت ۲ گیلان واهواز ⬅️ ۲۸۲۰۰ تومان قوطی وپروفیل ضخامت ۲/۵ ⬅️ ۲۷۲۰۰ تومان قوطی وپروفیل ضخامت۳ ⬅️۲۷۲۰۰ تومان پروفیل روغنی ضخامت ۱/۲۵ و ۱/۵ ⬅️ ۳۰۵۰۰تومان ستونی ۱۳۰*۱۳۰ ضخامت ۲/۸ ⬅️ ۲۷۲۰۰ تومان 🔴 کلیه قیمتها با تایید می‌باشد تلفن۰۳۱۳۶۰۶۷

08 شهریور، 1400

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید