صورت بار ورق گرم (سیاه)

🔵🔵🔵 🔹ورق نوردی تهران 10 میل نوردی عرض 60 🔹ورق قطعات تهران ورق 10 میل ورق 12 میل ورق 15 میل https://t.me/foladsamin

01 شهریور، 1400

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید