خسروی

آرکا صنعت برش اطلس

68%

صورت بار قراضه (ضایعات)

فروش فوری **ضایعات** میلگرد آلیاژی ۷۰ کروم- تماس 09300773369 ۱۰۰ تن

20 تیر، 1400

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید