صورت بار ورق روغنی (سرد)

فولاد برش حسابداری, [06.01.21 01:53] [Forwarded from فولاد برش حدید 99-03133694190 و 39-33720034] فروش ورق روغنی فولاد 1*1250————---st12 https://t.me/foladboresh فولاد برش حسابداری, [06.01.21 01:53] [Forwarded from فولاد برش حدید 99-03133694190 و 39-33720034] فروش روغنی فولاد 90*1000———————————st12 https://t.me/foladboresh فولاد برش حسابداری, [06.01.21 01:53] [Forwarded from فولاد برش حدید 99-03133694190 و 39-33720034] فروش لوله داربستی اهوازی نمره5ضخامت2/5 17کیلویی انبار شیراز https://t.me/foladboresh

17 دی، 1399

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید