دسترسی ویژه در سایت فولاد ۲۴ چیست؟

کاربر محترم سایت فولاد۲۴ جهت دسترسی ویژه به اطلاعات تماس سایر کاربران سایت ( فروشندگان، تولیدکنندگان، خدمات دهندگان، خریداران ) ازجدول ذیل طرح مورد نظر خود را انتخاب نموده و جهت فعال نمودن آن به صورت آنلاین و یا با شماره همراه ۰۹۰۲۲۳۶۶۵۲۳ تماس حاصل نمایید.

دسترسی ویژه 3 روزه

 • دسترسی به شماره های تماس درخواست های خرید ثبت شده خریداران
 • دسترسی به شماره تماس کلیه تامین کنندگان و فروشندگان
 • دسترسی به شماره های تماس صورت بار های ثبت شده فروشندگان

دسترسی ویژه 30 روزه

 • دسترسی به شماره های تماس درخواست های خرید ثبت شده خریداران
 • دسترسی به شماره تماس کلیه تامین کنندگان و فروشندگان
 • دسترسی به شماره های تماس صورت بار های ثبت شده فروشندگان

دسترسی ویژه 2 ماهه

 • دسترسی به شماره های تماس درخواست های خرید ثبت شده خریداران
 • دسترسی به شماره تماس کلیه تامین کنندگان و فروشندگان
 • دسترسی به شماره های تماس صورت بار های ثبت شده فروشندگان

دسترسی ویژه 3 ماهه

 • دسترسی به شماره های تماس درخواست های خرید ثبت شده خریداران
 • دسترسی به شماره تماس کلیه تامین کنندگان و فروشندگان
 • دسترسی به شماره های تماس صورت بار های ثبت شده فروشندگان

دسترسی ویژه 6 ماهه

 • دسترسی به شماره های تماس درخواست های خرید ثبت شده خریداران
 • دسترسی به شماره تماس کلیه تامین کنندگان و فروشندگان
 • دسترسی به شماره های تماس صورت بار های ثبت شده فروشندگان