چت

فولاد آتیه سازان اردبیل

عباسعلی وثوق

46%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
08 بهمن، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 15 میل به میزان 10 برگ هستیم.

×