چت

فولاد آتیه سازان اردبیل

عباسعلی وثوق

46%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
08 بهمن، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه با ضخامت های 4 و 5 و6 هر کدام 15 برگ هستیم.

×