چت

فولاد آتیه سازان اردبیل

عباسعلی وثوق

53%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
08 بهمن، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق 2 میل عرض بلند به میزان 20 برگ هستیم.

×