چت

فولاد آتیه سازان اردبیل

عباسعلی وثوق

46%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
08 بهمن، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق گرم با ضخامت 2 با عرض کوتاه 20 برگ هستیم.

×