چت

فولاد آتیه سازان اردبیل

عباسعلی وثوق

46%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
28 دی، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق گرم

خریدار کویل گرم ۳میل عرض از ۹۵ تا ۱۰۲ با گرید st33یا 37 هستیم.

×