چت
ورق گرم (سیاه)
21 دی، 1401 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه فوری

ورق ST37 6 * 1/ 5 به میزان 61 تن و 15 عرض 1/5 فولاد مبارکه 15 تن خرید فوری تا ساعت 14:00.

×