چت
تیرآهن
16 مهر، 1399 4 سال پیش

خریدار ضایعات اهن الات وفلزات رنگی وتخریب ساختمان وغیره

خریدار ضایعات اهن الات وفلزات رنگی وتخریب ساختمان واهن الات ومیلگر همه روز درخدمتیم

×