چت

فولاد آتیه سازان اردبیل

عباسعلی وثوق

46%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
02 مرداد، 1401 2 سال پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق گرم ۶ میل عرض ۱۲۰ ۸ میل عرض ۱۲۰ ۱۰ میل عرض ۱۴۰ ۱۰ میل عرض ۱۲۰ یا ۱۵۰

×