فولاد آتیه سازان اردبیل

عباسعلی وثوق

48%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
02 مرداد، 1401 6 ماه پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق گرم ۶ میل عرض ۱۲۰ ۸ میل عرض ۱۲۰ ۱۰ میل عرض ۱۴۰ ۱۰ میل عرض ۱۲۰ یا ۱۵۰