چت

فولاد آتیه سازان اردبیل

عباسعلی وثوق

46%
جزئیات...
تولیدات و مصنوعات فلزی ورق گرم (سیاه)
28 خرداد، 1401 2 سال پیش

خرید تسمه 5 میل

تسمه ۵ سانتی گوشتی ۵ میل بطول ۶ متری ۵ تن خریداریم

×