چت
ورق گرم (سیاه)
21 خرداد، 1401 2 سال پیش

خرید ورق گرم

خریدار ورق گرم از ضخامتهای 6 تا 12 عرض 1/5 مبارکه از هر کدام یک ظرفیت هستیم.

×