علی عبادیان

تهران صنعت

44%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
31 اردیبهشت، 1401 10 ماه پیش

خریدار سر ورق

سر ورق ۶ و ۷ و ۸ میل میزان ۵ تن خریداریم

×