نام :

علی عبادیان

نام تجاری :

تهران صنعت

کد کاربری :

f24-12587

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تهران صنعت تولید میلگرد وخرید و فروش تسمه چهار پهلو 09190887371

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تسمه چهار پهلو 09190887371

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی علی عبادیان

مشاهده بیشتر

درخواست خرید علی عبادیان

مشاهده بیشتر