چت

فولاد آتیه سازان اردبیل

عباسعلی وثوق

46%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
07 اردیبهشت، 1401 2 سال پیش

خریدار ورق کاویان

خریدار ورق کاویان ضخامتهای 20 و 25 و 30 از هر کدام یک ظرفیت هستیم.

×