چت
میلگرد
04 اسفند، 1400 2 سال پیش

خریدار میلگرد آجدار

خریدار میلگرد آجدار سایز 16 و 18 از هرکدام 2500 تن (پارتهای 500 تن) برای خوزستان و بابلسر هستیم.

×