چت

فولاد آتیه سازان اردبیل

عباسعلی وثوق

46%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
28 تیر، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق گرم 2 میل

خریدار ورق دو میل عرض متفرقه بامشخصات st44

×