شمش
10 شهریور، 1400 1 سال پیش

خریدار شمش روزانه 300 تن

درخواست خرید ۳۰۰ تن روزانه شمش ۱۲۵*۱۲۵ 5sp 6متری