چت

غفاری (چرخه فولاد) - 11976

نام :

غفاری

نام تجاری :

چرخه فولاد

کد کاربری :

f24-11976

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین کننده ی فلورین و چدن کوره بلند، پوسته اکسیدی، کنسانتره آهن، میلگرد صادراتی 09120880343

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد معدنی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

پوسته اکسیدی- کنسانتره - فلورین

دسته محصول :

میلگرد

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

صادراتی

×