چت
ورق گرم (سیاه)
06 تیر، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق اکسین و کاویان

ورق 6.8.10.12.15 ورق 20.25.30.35.40.50 تناژ کاویان و اکسین عرض 1/5.6 کلیه ورقها قیمت بدهید ورقهای 30 و 35 در جدول عرض 2 اعلام شده مورد نیاز فابریک 1.5است اطلاعات کلی در تصویر

×