چت

ویستا صنعت هونام

امیر فشارکی

62%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
21 تیر، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق روغنی

خردار روغنی ۲*۱۰۰۰ st22 فولاد ۲/۵*۱۰۰۰ st22 فولاد ۲/۵*۱۲۵۰ st22 فولاد

×