چت

مجتبی احسانپور

بازرگانی تامین ویرا

50%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
30 اردیبهشت، 1403 1 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه به میزان ۱۰ الی ۱۵ هزار تن به صورت ماهانه و با قیمت عمده و مناسب می باشیم .

×