چت

مجتبی احسانپور (بازرگانی تامین ویرا) - 17759

مجتبی احسانپور

بازرگانی تامین ویرا

50%
جزئیات...
نام :

مجتبی احسانپور

نام تجاری :

بازرگانی تامین ویرا

کد کاربری :

f24-17759

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خریدار ورق سیاه و روغنی و گالوانیزه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه

دسته محصول :

ارائه خدمات

×