چت

سمیه آتش بهار

ظرافت کار زرین

38%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
29 فروردین، 1403 1 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه ضخامت 2.5 عرض 125 به میزان یک رول می باشیم .

×