چت

فولاد اسپریس

احمد رستگار پناه

36%
جزئیات...
شمش و تختال
04 دی، 1402 4 ماه پیش

خریدار شمش

شمش ۱۳۰ sp3 ۱۲ متری ۱۰۰۰ تن زیر قیمت شمش ۱۵۰ sp5 , sp3 ۱۲ متری ۱۰۰۰ تن زیر قیمت خریداریم.

×