چت

امیرمحمد صمدی

فولاد میعاد

44%
جزئیات...
مواد معدنی
15 آذر، 1402 3 ماه پیش

خریدار آهن اسفنجی بافق و غدیر ایرانیان

خریدار آهن اسفنجی بافق و غدیر ایرانیان

×