چت

امیرمحمد صمدی

فولاد میعاد

47%
جزئیات...

اعلام موجودی امیرمحمد صمدی (فولاد میعاد) - 15275

مواد معدنی
04 تیر، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی مواد اولیه خام 04 تیر (کد : 63319)

اعلام موجودی امروز 📌آهن اسفنجی میانه 📌آهن اسفنجی قائنات 📌آهن اسفنجی سبزوار 📌شمش قم

×