چت

فولاد ورق آذربایجان زنجان.فردین برش زنگان

53%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
04 آذر، 1402 3 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق فولاد ضخامت ۳ میل با عرض ۱۲۵۰ هستیم.

×