چت

آهن سناتور (شرکت فرا آهن زنده رود)

کاظمی

62%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
04 آذر، 1402 3 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه با ضخامت 3 و عرض 1.25 ترجیحا مبارکه به میزان یک ظرفیت ورق سیاه با ضخامت 3 و عرض 1.5 ترجیحا مبارکه به میزان یک ظرفیت ورق سیاه با ضخامت5 و عرض 1.5 ترجیحا مبارکه به میزان یک ظرفیت هستیم.

×