چت

فولاد اسپریس

احمد رستگار پناه

36%
جزئیات...
مواد معدنی
17 آبان، 1402 5 ماه پیش

خریدار مواد معدنی

گندله گل گهر به میزان 100000 تن کنسانتره گل گهر به میزان 100000 تن آهن اسفنجی به میزان 10000 تن ،تحویل تبریز بریگت لوله ایی مگنتیت به میزان 100000 تن خریداریم.

×