چت

فولاد اسپریس

احمد رستگار پناه

36%
جزئیات...
ارائه خدمات
09 آبان، 1402 6 ماه پیش

اجاره پروانه ذوب برای خرید اسفنجی از بورس

اجاره پروانه ذوب برای خرید اسفنجی از بورس و پرداخت نقدی به ذوبکار یا دادن ال سی به ایشان جهت فروش شمش

×