نام :

فرهاد عطایی

نام تجاری :

کد کاربری :

f24-978

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02177746769 ،
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

تامین کننده ورق تسمه کرومیت نبشی سپری میلگرد

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران تهران پارس

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

0

تلفن :

-

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 77746769

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

ورق سیاه تسمه کرومیت

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

نبشی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تسمه کرومیت

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

نورد گرم

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

ورق تسمه کرومیت نبشی سپری میلگرد

فایل های ضمیمه :

آگهی های فروش فرهاد عطایی

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید