چت

ایمان سیدی - 974

نام :

ایمان سیدی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-974

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 03443351120
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

تولید ورق کرکره تولید طرح کانکس تولید طرح نما تولید بلت

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

كرمان ،جيرفت

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه

مشخصات:

تولید ورق کرکره

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انبارداری

×