نام :

ایمان سیدی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-974

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03443351120
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

تولید ورق کرکره تولید طرح کانکس تولید طرح نما تولید بلت

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

كرمان ،جيرفت

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تولید ورق کرکره

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انبارداری

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید ایمان سیدی

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید