نام شرکت :

نظاره پارسیان آرسام

نام مدیر عامل :

ترکمن

کد کاربری :

f24-9710

وب سایت :

www.arsamcompany.ir

ایمیل :

N.p.arsam@outlook.com

تلفن : 03134650278
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

1399

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

مهندسین مشاور و کنترل خوردگی

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان پل چمران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

0

تلفن :

-

توضیحات :

ساعات کاری : ۸_۵ شماره تماس : ۰۹۱۳۷۰۳۴۰۲۹

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

مشاوره خدمات خوردگی

فایل های ضمیمه :

آگهی های فروش نظاره پارسیان آرسام

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید