فرزانه محمدی (ارین لیزر هنر) - 9625

فرزانه محمدی

ارین لیزر هنر

36%
جزئیات...
نام :

فرزانه محمدی

نام تجاری :

ارین لیزر هنر

کد کاربری :

f24-9625

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 04134328521-3
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

برشکاری لیزر و خمکاری

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

دسته محصول :

برش cnc

×