بازرگانی نصر - 9582

نام شرکت :

بازرگانی نصر

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-9582

وب سایت :

https://t.me/joinchat/GRe1T3cruAc0MGM0

ایمیل :

-

تلفن : 02166144624 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

فروش انواع ورق هاى گالوانيزه،روغنى و رنگى

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)