چت

محمد ابراهیمی - 9513

نام :

محمد ابراهیمی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-9513

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

فروش ورق روغنی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

×