نیما صنعت فارس (علیرضا محمدی) - 9494

نیما صنعت فارس

علیرضا محمدی

36%
جزئیات...
نام شرکت :

نیما صنعت فارس

نام مدیر عامل :

علیرضا محمدی

کد کاربری :

f24-9494

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تولید استراکچر

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

مشخصات:

تولید استراکچر

×