چت

مصطفي (شركت ره آوردبار) - 9422

نام :

مصطفي

نام تجاری :

شركت ره آوردبار

کد کاربری :

f24-9422

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 03138782358
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

1378

توضیحات :

باربري ره آوردبار واقع در پايانه شرق اصفهان

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان ك 4 جاده نايين

تعداد پرسنل :

5

کدپستی :

-

توضیحات :

ساعات کاری : از 8 صبح تا 5 بعد از شماره تماس : 03138782358-09131144056

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

مشخصات:

باربری رهاورد بار.

×