آگهی های خرید دنیای اهن. مشهد (منتظری)

خریدارتیر آهن
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دنیای آهن مشهد-خریدار تیر آهن 141000 شاخه05137076

19 آبان، 1399
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-37190
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

13 مهر، 1399

آخرین آگهی های خرید فولاد 24