چت

اعلام موجودی فولاد کبیر (مجیدخوش نجات) - 9205

ورق گالوانیزه
25 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 25 اردیبهشت (کد : 59294)

[ Album ] #فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
24 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 24 اردیبهشت (کد : 59220)

[ Album ] #فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
23 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 23 اردیبهشت (کد : 59118)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
21 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 21 اردیبهشت (کد : 59063)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
20 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 20 اردیبهشت (کد : 58993)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گرم (سیاه)
19 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 19 اردیبهشت (کد : 58696)

[ Album ] #فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
18 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 18 اردیبهشت (کد : 58487)

[ Album ] #فولاد_کبیر عرشه فولادی گام65عرض 99سانتی متر گام75عرض 94سانتی متر ————————————- ضخامت های 70 عرض 125 80 عرض 125 68 عرض 125 78 عرض 125 90 عرض 125 88 عرض 125 1 عرض 125 98 عرض 125 1.25 عرض 125 روی اندود، الماس، سمنان،کاشان، انبار تهران —————————————- 50 عرض 125 فولاد مبارکه اصفهان آبی رال 5015 سفید رال 9016 قرمز رال 3000 ظرفیت پای فرمینگ موجود است ————————————- سفید رال 9016 فولاد بهمن عرض 125 پای کرکره ————————————- گالوانیزه 048 کوتاه و بلند پای دستگاه کرکره ———————————— انبار تهران ——————————————- ——————————————- ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

میلگرد
18 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 18 اردیبهشت (کد : 58388)

[ Album ] #فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
17 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 17 اردیبهشت (کد : 58292)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
16 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 16 اردیبهشت (کد : 58153)

[ Album ] #فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق روغنی (سرد)
16 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 16 اردیبهشت (کد : 58152)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
14 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 14 اردیبهشت (کد : 58090)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
13 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 13 اردیبهشت (کد : 57951)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق روغنی (سرد)
12 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 12 اردیبهشت (کد : 57876)

[ Album ] #فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
11 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 11 اردیبهشت (کد : 57804)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گرم (سیاه)
11 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 11 اردیبهشت (کد : 57803)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
10 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 10 اردیبهشت (کد : 57740)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق روغنی (سرد)
09 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 09 اردیبهشت (کد : 57655)

[ Album ] #فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
07 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 07 اردیبهشت (کد : 57609)

[ Album ] #فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
06 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 06 اردیبهشت (کد : 57562)

[ Album ] #فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
05 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 05 اردیبهشت (کد : 57492)

[ Album ] #فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

میلگرد
04 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 04 اردیبهشت (کد : 57443)

[ Album ] #فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
31 فروردین، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 31 فروردین (کد : 57370)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
30 فروردین، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 30 فروردین (کد : 57338)

[ Album ] —————————————— #فولاد_کبیر ليست روزانه ورق گالوانيزه و رنگي ——————————————- قيمتها جهت خريد بالاي 5تن ميباشد زير 5 تن توافقي است. ——————————————- ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco ☎️تلفن تماس:☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
29 فروردین، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 29 فروردین (کد : 57255)

[ ——————————————- ليست روزانه ورق گالوانيزه و رنگي ——————————————- قيمتها جهت خريد بالاي 5تن ميباشد زير 5 تن توافقي است. ——————————————- ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco ☎️تلفن تماس:☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
28 فروردین، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 28 فروردین (کد : 57184)

[ Album ] #فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق روغنی (سرد)
27 فروردین، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 27 فروردین (کد : 57124)

[ Album ] #فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
26 فروردین، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 26 فروردین (کد : 57068)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
24 فروردین، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 24 فروردین (کد : 57027)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
22 فروردین، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 22 فروردین (کد : 56961)

#فولاد_کبیر ليست روزانه ورق گالوانیزه ورنگی ——————————————- قيمتها جهت خريد بالاي 5تن ميباشد زير 5 تن توافقي است. ——————————————- ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص) ☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en🔸https://foolad24.com/profile/9205

×